Tổ chim

DNS Privacy with qname minimization

Lâu quá không bàn gì về kỹ thuật, hôm nay chắc bàn về một thứ mà ít người biết kẻo lụt nghề :P

Xây dựng và bán sản phẩm

Bài này revive lại một suy nghĩ vu vơ từ lâu về cách xây dựng và bán sản phẩm.

Khi bạn già đi

Khi bạn già hơn thì sao ?

Gồng để làm gì

Gồng mình lên để làm gì ? Impostor syndrome (hiệu ứng mặt nạ hoặc hiệu ứng kẻ giả mạo là gì ?).