Tổ chim

Ây Ai trong 2024

21 Jan 2024

Làn sóng layoffs gần đây lan rộng đầu năm 2024 trong các công ty Big tech như Google báo hiệu một thời khắc chuyển giao mới, về cơ bản có nhiều lý do trong đó có sự thay đổi quá nhanh của thị hiếu quảng cáo, thay vì những nội dung tĩnh dựa trên những link tìm kiếm static mở popup tràn lan thì người dùng ưu tiên những nội dung video động có tính tương tác và sự trỗi dậy của AIG và ChatGPT.

2024 sẽ đánh dấu việc ứng dụng AIG ở tất cả các bussiness trong đó với thế mạnh có sẵn của Microsoft liên quan đến các productivity software suites cộng với việc tích hợp nhanh và sâu với OpenAI và hạ tầng có sẵn, do đó việc tối ưu hiệu quả công việc và mở rộng tổ chức sẽ có nhiều sự thay đổi:

Một số ngành online media cũng có sự thay đổi đáng kể, trong đó dĩ nhiên sẽ có ngành mũi nhọn đi đầu góp phần vào sự phát triển của internet ngày nay liên quan đến CDN, media delivery & decoding …

Có vẻ J.A.R.V.I.S mà Stan Lee hình dung từ 80 năm trước đang dần có hình hài rõ ràng hơn rồi.