Tổ chim

Đôi bờ - DSK feat LCTL

24 Nov 2021

Đôi bờ là một bài hát cũ nhạc Pháp (Che sarà - Qui saura sáng tác bởi Jimmy Fontana) do ca sĩ Anh Tú hát đầu tiên lời Việt, khá ít người biết, chỉ những người hay tập guitar hay thích nhạc cổ mới biết. Sau này Đôi bờ được phổ biến với giới trẻ hơn khi Lý hát lại.

Khi nói Đôi bờ đại đa số đều lầm với một bài nhạc Nga phổ biến một thời trên vê tê vê.

Và Đôi bờ lần này vocal by Lý được DSK lấy làm beat với câu “Ai biết trước được chữ ngờ…”

Kiếm cái cớ để gặp ba thằng anh em nơi quán quen ;)